Wereldbeeld

25-09-2015 21:35

Wereldbeeld veranderen

Zonder een ander

Te behandelen 

Als een mindere of een meerdere

Samen strijden

Samen lijden

Samen idee-en uitwerken

Zonder de ander

Zover te beperken

Dat hun idee-en niets waard kunnen of blijken te zijn

Geen enkele strijd

Word gestreden

Zonder lijden

Of pijn

Samenwerking

Zo belangrijk

Das de enige  optie

Voor de omverwerping

Van het vierde rijk

Samen op de de barricade

Samen op de bres

Samen zullen we strijden

Zonder gezeik

Zonder gestress

1 heid van de burgerij

Zal er op den duur voor zorgen

Dat ieder van ons schreeuwen

Ik ben echt

Ik ben vrij