Vrijheids Column

08-05-2016 20:17
Vrijheid in de huidige Wereld
 
Er word dagelijks gepraat over vrijheid.
Maar bestaat er wel zo iets als echte vrijheid?
Neem op het moment Turkije als voorbeeld waar journalisten die tegen het regime ageren worden opgepakt.
Een voorbeeld wat in onze westerse wereld niet voorkomt,of misschien ook wel.
Neem een Joke Kaviaar in Nederland die werd opgepakt en 6 maanden cel tegen zich hoorde eissen.
Voor de duidelijkheid Joke Kaviaar is een Nederlandse ProtestDichter die buiten gedichten ook actief is voor de medemens.
Ze werd opgepakt naar aanleiding van een toespraak waarin ze opruiende teksten zou hebben gebezigd.
Joke kwam weg met 2 maanden celstraf in ons vrije Nederland.
 
Zijn wij eigenlijk wel zo vrij in de westerse wereld ?
 
No Fucking Way!!!!!!!!!!!!!
Ook in onze beschermde westerse wereld is een hoop onderdrukking.
Men zal het niet zo zien ,en zeggen dat ik niet goed bij m,n kop ben.
Maar er zijn voorbeelden te over,neem het indammen van onze privacy,men zegt dan dat het voor onze eigen veiligheid is.
Is dat wel zo?
De Islamitische Gemeenschap in de huidige wereld word weg gezet als barbaren,fanatiekelingen,moordenaars verkrachters en noem alles maar op wat slecht en lelijk is.
Na iedere aanslag ,uit naam van de Islam worden er in de westerse wereld steeds meer rechten afgenomen.
Steeds meer plichten opgelegd en steeds meer verdeeldheid gezaaid.
Maar komen deze aanslagen wel uit de hoek van Islamitische wereld?
Of zijn deze aanslagen in onze ""vrije"" westerse wereld uitgedacht en uitgewerkt?
Ik denk persoonlijk het laatste.
Dit heeft totaal niets met een geloof te maken maar met het verdeel en heers spel wat heel goed word gespeeld,want velen van u trappen daar in
ongeacht geloof of afkomst ,zowel de mensen met een afkomst die buiten deze regio ligt als de westerling zelf.
Bij iedere onderdrukking word een zondebok aangewezen, bij iedere indoctrinatie gebeurd hetzelfde.
Hitler deed het bij de Joden, Erdogan doet het bij de Koerden,het westen doet het bij de vele vluchtelingen en de mensen aan de onderkant van de maatschappij.
Vroeger waren het de Antillianen, de Molukkers,de Surinamers,de verwesterde Turken, de Marokanen en ga maar door.
Altijd word er een vijand gecre-eerd,op deze manier zal er nooit eenheid onstaan tussen de verschillende groeperingen en kan de politiek maar machtspelletjes verder blijven spelen
 want een verdeeld volk zal nooit tegen zijn leiders in gaan.
 
Ziet u wat ik bedoel met een gebrek aan vrijheid?
 
U, het uitgespeelde volk, bevind zich in een Matrix die zijn weerga niet kent.
Neem de films, Thrive, 1984, de Matrix en V for Vendetta, mix deze door elkaar en u ervaart de huidige wereld.
Slavernij werd ooit afgeschaft op papier,maar heden ten dage bent u nog steeds een slaaf.
Nu van het huidige systeem ,van het geld,van de grote bedrijven die bepalen wat u koopt met uw fictieve ruilmiddel,voornamelijk digitale lucht.
Zij zijn ook degenen die de waarde van uw geld bepalen, degenen die een crisis kunnen veroorzaken,banken, multinationals en politici,dit zijn degenen die u besturen.
 
Vrijheid???
 
U denkt nog steeds dat u in vrijheid leeft na het lezen van deze column?
Dat is uw goed recht, u kunt mij voor gek of voor dom verslijten, kunt me een psychische afwijking verwijten of wat er ook maar voor nodig 
is om uw hoofd in het zand te steken.
 
Of u kunt net als velen met u gaan onderzoeken wat ik hier zeg, al is het maar om mijn theorieen onderuit te halen.
Maar houd er wel rekening mee dat ik in vele zaken een weerwoord zal hebben wat meestal te onderbouwen is met feiten.
Verdiep u eens in chemtrails, geld, Bilderberg ,uw voedsel dat vergiftigd word, Illuminati, aanslagen en dan om te beginnen 9/11 waar heel veel info over
te verkrijgen is ,en na deze onderzoeken wil ik u vragen wie er nu echt gek is, Ik of de huidige maatschappij die geleefd word op een manier waar velen van u
zich als makke schapen naar een slachtbank laten lijden.
 
Tot zover deze column , voor vragen of opmerkingen kunt op de site zelf reageren of een mail sturen naar utopianart1@gmail.com