Stervende Directeuren

07-04-2014 12:00
Bankdirecteuren sterven bij bosjes
Nieuws hierover 
Komt naar buiten
Maar heel heel erg losjes
Hoe kan het dat in korte tijd
15 directeuren
Sloten voor het leven
Heel bewust hun deuren
Zelfmoord hier
Zelfmoord daar
Compleet gezin uitgemoord?
Is er dan niemand die zegt
Ik vind dit echt raar
Waar komen al deze doden toch vandaan
Wat is de connectie
Dat deze mensen vergaan
Tot aarde en tot stof
Zijn dit mensen die te veel wisten
Deden zij hun bazen betwisten
Door te zeggen
Dit kan niet meer
Ik werk hier niet aan mee
Niet deze keer
Wat is er allemaal aan de hand
Wat maakt dat zelfmoord
Het enige middel is om te worden gehoord
Komen er ook documenten vrij
Welk belang is belangrijk genoeg
Dat men zegt 
Jij blijft leven 
En jij en jij
Jij mag doodgaan want
De toon waarop je praat
Is te bijdehand
Is dit toeval
Of is er een verband
WTF is er nu echt aan de hand?
Wie heeft er voordeel aan
Dat deze mensen
Weggevaagd worden uit dit bestaan?