SNS

24-04-2013 23:48


       SNS Nederland geeft u de burger graag dit certificaat

         Wat betekent dat u als burger een aandeel heeft

                In het betalen van ons graaien

       Bij deze willen we Nederlandsche bevolking bedanken

             Voor het accepteren van onze fouten

      Zonder dat u daar boos om word of actie op onderneemt

        Wij zijn bijzonder blij dat we in een land leven

          Waar de bevolking uit makke schapen bestaat

     Waar niemand ons kwalijk neemt dat we u hebben opgelicht,
    bedrogen hebben, en via mismangement en niet functionerende
         directieleden u uw geld afhandig hebben gemaakt.


         Met vriendelijke dank, uw Graaiende Directie