Kiev

12-03-2014 22:17
Kiev een stad in brand
Burgers strijden
Hand in hand
Burgers lijden
Maar houden stand
Sterven op straat alwaar
Scherpschutters maaien
Omdat de heren graaien
En de burgers hun recht
Verdedigen in een gevecht
Tegen de heersende orde
Een dolgedraaide horde
Die niet begrijpt
Dat met iedere dode
Een heel gezin lijd
Maar ook verbetener opstaat
En nog harder strijd
Navo doet niets tegen het geweld
Omdat het gas en olie
Het enige zijn wat telt
Zolang de machthebbers dit bezitten
Zullen regeringsleiders lekker pitten
De toestroom van olie en gas
Veroorzaakt veel bloed ,een hele plas
Van burgers en agenten
Die vechten voor een paar kutcenten
Centen betaald door een regering
Die uiteindelijk zegt
Krijg de tering
Jij schiet op je broer of zus
Terwijl ik samenzweer met die homofobe Rus
Burger vergeet je rechten niet
Sta op met de dood in het verschiet
Scherpschutters op e daken
Die van afstand een vrouw doen raken
Een laf gevecht
Ik noem het moord
Omdat de stem van het volk 
Hier bewust niet word gehoord