Jaren 30/40 versus Heden deel 1 tot en met 7

21-03-2014 20:40
Jaren 30/40 versus heden
 
 We hadden in deze periode een resessie van wereldformaat, heel de wereld leek financieel in te storten door wat toendertijd een Industriele revolutie werd genoemd
 
 Tegenhanger in deze periode van de vooruitgang is onze Digitale revolutie
 
 Overeenkomst met beiden : Doordat er meer gemechaniseerd werd en word komen er banen te vervallen waardoor de werkloosheid stijgt,minder bestedingsruimte voor de burger over blijft waardoor weer minder producten verkocht wordenen dus duurder gemaakt moeten worden om winsten te realiseren en dus een neerwaarste spiraal zichtbaar word die de complete wereldeconomie meezuigt naar beneden.
 
 Nieuwe MUST HAVE producten die ons worden opgedrongen, toendertijd deden de auto en de radio hun intrede, Tegenwoordig hebben we allemaal een mobiele telefoon, pc, laptop, of zoals nu een 1 Pad die zelfs tot in de regering is doorgedrongen omdat we allemaal gedigitaliseerd worden.
 
 Tegenwoordige tijd: steeds meer voedselbanken, jaren 30 voedsel op de bon
 
 Gemeenschappelijke ""vijand"" : Toendertijd werd de Joodse gemeenschap aangewezen als schuldige van alle wereld problematiek vooral in het Duitsland van Hitler]
 
 Tegenwoordig is de Moslimgemeenschap de gebeten hond naar mijns inzien grotendeels door toedoen van de Heer Bush uit A fucking Merica
 
 Tuurlijk hebben bij allebei deze bevolkingsgroepen zich foute personen gemanifisteerd zowel toen als nu, maar in welke bevolkingsgroep zitten geen foute personen
 
 Dit is naar mijns inziens puur een afleidings manouvre van onze wereld LIJERS van toen en nu om een afleiding te cre-eren ten opzichte van de fouten die toen en nu gemaakt worden en werden
 
 Nederland qua veiligheid: Toendertijd was er de mechanisatie van vuurwapens, automatische wapens kwamen op de markt ,tanks, pantservoertuigen, vliegtuigen en weet ik veel wat meer, Het Nederlandse leger had amper materiaal van deze orde toen de tweede wereldoorlog uitbrak en was extra kwetsbaar bij een Duitse inval en binnen 5 dagen veroverd zoals we allemaal weten
 
 Hedentendage hebben we een digitale revolutie, Via deze digitale weg hebben we toegang tot de meest ge-avanceerde dingen, tot het runnen van kern centrales en hele raffinaderijen aan toe,
 
 Alles kan geregeld worden met een druk op de knop tot onze persoons gegevens toe,we kunnen zelfs ophouden te bestaan als iemand in weet te breken in deze overheidsorganen waar onze gegevens zijn opgeslagen,
 
 Laat onze regering nou pas bewezen hebben dat deze gegevens zo slecht beschermd worden dat er zelfs een nieuws waarschuwing afgegeven moest worden om te waarschuwen dat er ingebroken was in ons UWV,in onze Belastingnetwerken en weet ik veel meer wat voor overheids sites omdat het certificaat wat ons moest beschermen zo makkelijk te hacken was
 
 Oftewel een tekort aan investering in de nieuwe vooruitgang waardoor een heel land in gevaar gebracht word
 
 Een begroting die voor prinsjesdag al online staat door fouten op overheidsniveau
 
 Hedentendage is er 1 ding wat mij het meest zorgen baart en dat is de verdomming van de mens, doordat alles steeds makkelijker gemaakt word hoeven we steeds minder van onze hersen capaciteit te gebruiken, een rekenmachine op school als voorbeeld, het zelf uitrekenen en hoofdrekenen is er niet meer bij waardoor een cassierre niet eens meer weet hoeveel ze terug moet geven als ze zelf moet rekenen
 
 In de jaren dertig kwamen de vakbonden wereldwijd op.er werd gevochten voor de rechten van de werknemers, er werd gestaakt indien nodig om voor onze rechten te vechten,
 
 Dit in tegenstelling van de tegenwoordige tijd,ik zie de vakbonden steeds meer als verlengstukken van de werkgevers, er worden veel te veel concessies gedaan naar wat ik kan be-oordelen uit de informatie die ik uit de media oppik
 
 Kunnen wij een wereldwijde verandering teweeg brengen waardoor alles beter word? Een vraag die miljoenen zich met mij stellen hoop ik
 
 Ik denk het wel, Door verandering qua denken, Er weer voor elkaar staan onge-acht afkomst of geloof, samenwerking op wereldwijd niveau zonder het winstbejag te laten regeren
 
 In mijn ogen worden onze hedendaagse regeringen gelijd door de grote bedrijven, iets wat in de jaren dertig naar mijns inzien zijn intrede heeft gedaan, de koningshuizen waren op hun retour, de ge-ijkte adel werd vervangen door indistruelen die een financieel gewin najoegen dat zijn weerga niet kende
 
 Tot zover mijn inzicht in hoe ik het op dit moment zie en hoe ik m,n vergelijkingen trek
  
 
 
jaren 30/40 versus heden deel 2
 
 
 
Het bezuinigen op de zorg,waar gaat dat naar toe?
Deed Hitler niet iets soortgelijks?
Toen ging het een stuk extremer,nu een stuk achterbakser.
Was je psychisch ziek of gehandicapt dan werd je in een soort van tehuizen en inrichten weggestopt waar de veel mensen onder erbarmelijke situaties stierven
Heden ten dage heeft een soortgelijk proces zijn intrede gedaan,de psychisch zieken en gehandicapten worden op zoveel punten financieel gekort en benadeeld dat zij in een isolement terechtkomen waar geen weg uit terug lijd.
Zij kunnen hun behandeling niet meer betalen komen in een isolement,juist deze groepen hebben dat extra geld nodig voor de voorzieningen die voor hun een levensbehoefte zijn,deze groepen leven vaak van een uitkering en zijn dus al de zwakkeren in de samenleving,als je deze mensen dingen als rolstoelvervoer gaat afnemen of extra eigen bijdrage voor een psychiater gaat rekenen dan ben je mijns inziens gewoon puur bezig met het vernietigen van deze mensen.
Het feit dat een deel van de psychisch zieken een gevaar voor zichzelf kunnen gaan vormen doet er totaal niet toe bij de regeringscriminelen die ons besturen,dat deze mensen ook nog eens gevaar voor anderen kunnen gaan vormen is ook totaal onbelangrijk,goede reden om ze op te pakken en in een inrichting te verstoppen.
Hitleriaanse praktijken noem ik dit.
Dit alleen maar om geld te bezuinigen zodat we aan de eisen van Brussel,onze europese kassa kunnen voldoen.
Ik heb altijd gedacht dat een regering in dienst van het volk moest denken,dat het een volksorgaan was maar dat is alleen voor de show blijkt maar weer eens,ondertussen worden de zwakkeren in deze samenleving steeds harder en harder gepakt.
Nog zo,n ding wat de staat wil invoeren, een eigen bijdrage van 9 euro per recept bij de apotheek,dit is voor een hoop mensen een aanslag op hun weekbudget, neem de duizenden,zoniet tienduizenden gezinnen die tegenwoordig rond moeten komen van 50 euro omdat ze in de schuldhulpverlening zitten,het maakt niet uit hoe deze mensen in deze situatie terecht zijn gekomen,ze zitten er,hebben vaak kinderen,stel het kind word ziek,heeft medicatie nodig,dokter zegt een neusspray en een antibioticakuurtje, houd in dat die moeder 18 euro kwijt is voor 2 receptjes ,wat inhoud dat ze 36 % van haar leefgeld kwijt is.
Stel de 2de week moet ze een herhalingsrecept halen,weer 18 euro kwijt, ja kind dan word het maar goedkoop eten, boterham met een frikandel of zo,erg ongezond maar ongezond voedsel is nou 1maal het meest goedkope voedsel.
Ongezond voedsel is een verzwakking van het lichaam op den duur,maar voor degenen onder ons die geen cent te makken hebben vaak een noodzaak,een maagvulling,een beetje energie ook al is het dan de verkeerde,deze mensen worden ook sneller weer ziek ,zijn daardoor langduriger uit het arbeidsproces wat de staat weer extra geld kost op de lange termijn.
Snappen de regeringscriminelen in Den Haag uberhaupt wel wat zij aan het cre-eren zijn, of gebeurt dit soms bewust,onderdruk de massa zodat zij makkelijker onder controle te houden is?
 
 
Jaren 30/40 versus Heden deel 3
 
Het word op dit moment nog veel gekker in deze slaven maatschappij.
Mensen die tegen behoud van uitkering te werk gesteld worden,zagen we een soortgelijk iets ook niet in de jaren 30 en 40 in het Duitse Rijk terug?
Mensen die voor een loon moesten werken waardoor zij alleen nog genoeg binnen brachten om te overleven?
 
Ik durf op het moment te stellen dat het groot Duitse rijk alsnog zijn intrede heeft gedaan in het huidige Europa,deze keer in de vorm van een Europese Unie waarbij de lidstaten elkaar verder de vernieling in helpen en langzaam aan de burgers aan het vernietigen zijn.
Ik weet dat dit extreme uitspraken zijn maar helaas wel de realiteit in deze huidige maatschappij.
 
Duitsland is nu niet de aanstichter van dit rijk ,een Hitler hebben we ook nog niet in de zin van 1 persoon die de macht naar zich toetrekt.
Het gaat nu nog een paar stappen verder, de huidige Hitler draagt de naam Brussel ,een overkoepelend orgaan dat de macht steeds meer naar zich toe trekt en waarin leden van alle lidstaten samenwerken om een Europees machtsorgaan te realiseren waarin voor individualisme straks geen plaats meer is.
 
Er gaan zelfs geruchten dat er gedacht word aan kampen voor andersdenkenden,het feit dat die geruchten al rond gaan moet mensen toch in doen zien dat er iets niet klopt in deze maatschappij.
De censuur die steeds verder word toegepast, de regels die steeds verder worden aangescherpt tot aan de meest bizarre wetten toe.
Waar rook is, is vuur denk ik dan.Maar wie ben ik?
Waar hebben we dit soort dingen eerder gezien?
Voor degenen die hun geschiedenis lessen hebben gevolgd en zich verdiept hebben in de periode van na de eerste wereldoorlog tot 1945 moet dit er toch wel erg verdacht uitzien lijkt mij.
 
Hoe komt het dat wij ons alles op laten leggen door een staatsorgaan waar we zelf niets mee hebben?
Hoe komt het dat we niet inzien dat de geschiedenis zich aan het herhalen is?
In Amerika waar FEMA kampen gebouwd worden en wetten aangepast worden waardoor mensen nog voordat ze een misdrijf gepleegd hebben opgesloten kunnen worden.
Ik durf te zeggen dat die wetten er hier ook op den duur door komen.
Kampen voor andersdenkenden, heropvoedingskampen voor andersdenkenden worden in de alternatieve media gemeld.
Als dit echt realiteit word waar staan wij als burgers dan?
Omdat jij of ik anders denken dan de opgelegde denkwijze zouden we opgesloten en heropgevoed kunnen worden.
Ik zeg niet dat dit realiteit word maar de gedachte alleen al doet me beven want deed Hitler niet precies hetzelfde in het vooroorlogse Duitsland.
Daar werden de creatievelingen,schrijvers,wetenschappers en andere andersdenkenden ook in kampen geplaatst.
Het vervolg hiervan is bij 1 ieder bekend.
 
Wanneer gaat u nou eens wakker worden en zien wat er allemaal gebeurd in dit Europese Graaiers Parlement .
Hoe komt het dat het Europees Parlement bijna failliet is?
Waarom moet het complete Parlement regelmatig van Brussel naar Straatsburg verhuizen op kosten van de Europese belastingbetaler?
Waarom kan er van alles gedeclareerd worden?
Is dit om de mensen met hun zware baan in dit parlement te vriend te houden en hun te laten doen wat een klein groepje graag ziet gebeuren?
Ik zou het bijna gaan denken.
Wie zijn daar degenen die het echt voor het zeggen hebben en hoe komen ze aan hun macht?
 
Tot zover deel 3 van Jaren 30 versus Heden
 
 
 
 
.Jaren 30/40 versus Heden deel 4
 
Dit is een aanvulling op de stukken jaren 30/40 versus heden.
Een verdere vergelijking op de tijd van toen en nu
Deze stukken zijn puur gebaseerd op hoe ik de werelden van toen en nu zie en beleef,helaas zijn het voor velen realistische stukken.
 
.Mei 1940, Nederland bezet door Duitsland,tegenwoordig worden we bezet door Brussel,een staatsorgaan waar we door onze regering aan zijn uitgeleverd.
Ik weet ook dat het nu nog niet zo extreem is als toen ,maar er zijn helaas genoeg overeenkomsten.
Hitler wou zijn derde Rijk, Brussel cre-eert her vierde Rijk,1 Europa onder Hitler tegenover 1 Europa onder Brussel.
Hoe zie jij die vergelijking dan zult u.vragen?
Zo erg is het toch niet?
We hebben het toch goed in de huidige maatschappij?
 
Helaas zijn er toch meer dan genoeg vergelijkingen te zien en te vinden tussen de 2 tijdsperiodes.
Voorbeelden te over en ze worden steeds extremer.
Dit geld trouwens niet alleen voor Europa maar voor heel de westerse wereld.
Steeds vaker komt het voor dat mensen onder moeten duiken, toendertijd voor de Nazi,s , heden ten dage voor de banken en schuldeisers.
Steeds vaker gaan mensen op voedseltochten, nu niet naar de boeren zoals toen maar naar markten,toen was het noodzaak omdat men anders niet aan voedsel kwam,
nu is het nodig omdat men het geld niet heeft om normale voeding te kopen.
Mensen gaan naar markten op het eind van de dag met de vraag of ze het voedsel wat weggegooid word mee mogen nemen.
Dit lijkt niet zo extreem als in de jaren 40 maar komt helaas wel steeds meer voor,een mens moet nu eenmaal eten.
Veel mensen houden na aftrek van hun rekeningen niets meer over waardoor ze gedwongen zijn om op zo,n manier voor zichzelf en hun gezinnen te zorgen.
Toendertijd werden mensen door de Nazi,s uit hun huizen verdreven, in de huidige tijd worden gemiddeld 18 gezinnen per dag,alleen in een land als Nederland 
op straat gezet wegens betalings achterstanden,hoe deze mensen aan de achterstanden komen doet er niet toe.
De verhalen zijn triest genoeg, de 1 door een scheiding, de volgende door werkloosheid of door een combinatie van die 2,feit is dat het gebeurd in onze 
geweldige consumptie maatschappij[sarcastisch]
 
In de oorlogsjaren waren er voedselbonnen, heden ten dage hebben we voedselbanken die de druk niet meer aankunnen.
Deze voedselbanken moeten zelfs mensen wegsturen omdat ze gewoonweg niet genoeg bij elkaar kunnen sprokkelen om de mensen te helpen.
 
Zet de NSB ers van toen tegenover de vele kliklijnen die er tegenwoordig zijn en de volgende vergelijking is geboren.
De Nsb en andere land verraders hielpen de bezetter met het oprollen en aanbrengen van mensen die volgens de toen geldende regels illigaal bezig waren.
Zijn de vele kliklijnen niet een soortgelijk iets?
Mensen kunnen een kliklijn bellen ,anoniem,om mensen aan te geven waarvan ze vermoeden dat deze mensen dingen doen die niet binnen het huidige 
wets systeem passen.
Waar word bepaald wat mag en niet mag?
Toendertijd in Duitsland, heden ten dage in Brussel,in beide gevallen werd en word het eigen recht uit handen gegeven.
Duitsland bezette Nederland en Europa,door middel van een oorlog waar de Nederlandse staat het niet mee eens was.
Brussel heeft Nederland en Europa bezet door middel van de Europese regeringen,die dit in samenspraak met elkaar doen,
maar zonder dat de burger het hier mee eens is, toen niet maar nu ook niet.
 
Toen zaten we in een financiele crisis, nu gebeurt precies hetzelfde.
Toen werden er concentratiekampen opgezet,nu worden er volgens de geruchten kampen opgezet voor andersdenkenden, heropvoedingskampen zoals de 
FEMA kampen in Amerika, wat hier gebeurd weet de buitenwereld niet, toen niet , en nu ook niet.
Zelfs in het huidige Europa spreekt men al over locatie,s waar heropvoedingskampen gebouwd zullen worden, alhoewel men nog niet weet waar die zullen komen
worden geruchten toch steeds sterker dat er zullen komen.
 
In de jaren 40 kwam het verzet steeds sterker opzetten tegen de bezetter, in de huidige tijd gebeurd er precies hetzelfde maar op een andere,mildere manier.
Toendertijd was er het gewapend verzet tegen de Nazi,s , nu is het meestal een vreedzaam verzet tegen het huidige systeem,tegen wetten en ontwikkelingen
die gewoon niet door de beugel kunnen.
Heden ten dage staan gelukkig groepen als Anonymous, Occupy en de Zeitgeist beweging op.
Deze bewegingen kunnen vergeleken worden met het verzet, ze verzetten zich tegen het systeem wat gewoon een oneerlijk gedrocht is.
Dit verzet word gelukkig steeds groter en dit zal resultaat opleveren.
 
 
Jaren 30/40 versus Heden ,deel 5
 
Hoe is het in godsnaam mogelijk dat razzia,s in de jaren 40 legaal konden zijn.?
Simpel men had geen huiszoekingsbevel nodig.
Hoe kan het dat de jacht op illigalen word geopend?
Simpel ook in de huidige tijd is er geen huiszoekingsbevel nodig.
Zien mensen deze overeenkomst niet?
 
Heropvoedingskampen in de huidige tijd, razzia,s die legaal worden.
MENSEN WORD NOU EENS WAKKKEEERRRRRRRRR
Kan het zijn dat dit een eerste stap is ?
Nu de illigalen zonder huiszoekingsbevel,straks de zogenaamde criminelen.
Dan degenen met een betalings achterstand.
Dan tussendoor de andersdenkenen want daar zijn de heropvoedingskampen voor
Waar trekken we een grens?
Wanneer staan we op tegen deze politiestaat wat begint te veranderen in een nazi regime?
 
Ben ik nu te grof?
Kan ik dit wel zeggen?
Er zullen vast mensen zijn die zullen zeggen dat je deze vergelijking niet kan en mag trekken.
Maar ziet u de overeenkomsten dan niet?
 
Wat worden de volgende stappen van onze Roverheid?
Ik hoorde gisteren de heer Samson in een debat zeggen dat de overheid moet gaan helpen met het bepalen weaar uw kind naar school gaat.
Waar gaan onze rechten naartoe?
Werd er voor de joodse gemeenschap ook niet bepaald waar ze naar toe gingen.
Zijn de armen en de mensen in de achterstandswijken nu op weg om de nieuwe joodse gemeenschap te worden?
Daar begint nu zo langzamerhand steeds meer op te lijken.
Steeds meer armen weigeren bijstand, duiken een soort van onder omdat ze als spook burgers zijnde meer kwaliteit van leven hebben
dan wanneer je ze in hun huisje blijven zitten met het risico dat ze voor achterstallige betalingen worden gegijzeld door de staat.
Nu zeg ik niet dat dit te vergelijken is met de vreselijke dingen die de joodse gemeenschap zijn overkomen.
Maar de raakvlakken zijn er wel degelijk.
Mensen word eens wakker en bekijk uw geschiedenis.
Leg deze geschiedenis naast de huidige situatie in ons land en in europa.
Zeg me alsjeblieft dat ik het fout zie.
Ik wil niet negatief zijn en doen maar door dit soort gebeurtenissen ga ik wel anders tegen de huidige samenleving aankijken.
 
 
 
 
Jaren 30/40 versus Heden deel 6
 
Op dit moment hebben we net de gemeenteraadsverkiezingen gehad waar de heer Wilders de vraag stelt of er meer of minder marokanen in nederland welkom zijn.
Met deze vraag stelt hij zich op gelijke hoogte met de Adolf Hitler.
Was Hitler ook niet een man die oproep tot haat van een complete bevolkingsgroep?
Was Hitler ook niet een man die vanuit een ander land dan het land waar hij deze oproep deed afkomstig was?
Oostenrijk een voormalig onderdeel van het Duitse rijk .
Wilders een man waarvan de moeder in de voormalige kolonie Nederlands Indie is geboren.
Beiden in principe buitenlanders die tot haat oproepen in het land waar ze naartoe gemigreerd zijn, in Wilders zijn geval geboren zelfs ,maar toch.
Wilders roept dat het niet uitmaakt of het eerste ,tweede of derde generatie marokaanse gastarbeider is die iets uitvreet, gelijk de grens over.
Geld hier dan niet hetzelfde voor hem?
Tweede generatie Indo die hier de boel loopt op te fokken?
Nu is het zo dat we deze vergelijking niet mogen maken tussen de beide heren.
Maar vergelijkingen op geschiedschriftige wijze bewijzen helaas wel dat de vergelijking er is.
Hitler was een buitenbeentje in zijn schooltijd.
Werd genegeerd door de populaire scholieren.
Deze vergelijking gaat voor de heer Wilders ook op,aangezien hij in jeugd 1 van de weinige kinderen was van een andere afkomst.
Wilders werd gepest het woord neger, waar hij mee vergeleken werd.
De kinderen in zijn omgeving kenden geen donkere mensen of mensen met indonesische gelaats trekken.
In Hitler zijn geval heeft het er voor gezorgd dat hij door de pesterijen een drang naar macht kreeg die zijn weerga niet kende.
In voorgaande stukken kunt u lezen dat de ressie in die tijd en in de huidige tijd perfecte tijden waren voor mensen als Hitler.
Zoals de huidige tijd de perfecte tijd is voor een op macht beluste Wilders.
Is het toevallig dat Hitler een man was die de alleenheerser in zijn partij was en geen tegenspraak dulde?
Is het in PVV ook niet zo dat de heer Wilders de alleenheerser is en geen tegenspraak duld?
Ben ik de enige die deze vergelijkingen ziet of zijn er meer mensen die dit zien?
In tijden als de jaren 30/40 en de huidige tijd zijn de mensen makkelijk beinvloedbaar.
Toen en nu werd er naar een slachtoffer gezocht waar naar verewezen kon worden.
Toen de joden nu de moslims,marokanen,polen roemen en verder iedereen die niet in het geijkte plaatje past.
In plaats van te kijken wie er nou werkelijk schuldig is aan de ellende waar een hoop mensen in verkeren is dit de makkelijkste oplossing.
Her zijn heel simpel gezegd de regeringen en de banken die een crisis te weeg brengen en hier in meerdere gevallen zelf beter van worden,zowel nu als toen.
Door in beide tijdsvakken een schuldige aan te wijzen en zo de daadwerkelijke schuldigen te beschermen worden en werden er haatcampagnes in elkaar gedraaid.
Ik hoop zo dat de mensen eens gaan inzien dat ze bespeeld werden en worden en dat als ze niet uitkijken we steeds dichter bij een herhaling komen van een oorlog.
Alleen met de huidige technologie die grotendeels door Duitse wetenschappers in Amerika na de tweede wereldoorlog in ontwikkeling is gezet bestaat de kans dat als het zover komt het deze keer een allesvernietigende oorlog word.
En of dat dan met een Wilders aan het hoofd is of een andere gek ,als wij dit soort excessen vanuit ons mens zijn toestaan zal het gebeuren hoe dan ook.
Ik wil iedereen vragen om eens vanuit het mens zijn te kijken en niet vanuit achtergrond,geloof cultuur of weet ik veel wat.
En tuurlijk zitten er tussen de marokanen klootzakken,maar tussen welke bevolkings groep zitten die er niet?
 
 
Tot zover deel 6 van Jaren 30/40 versus HedenJaren 30/40 versus heden deel 7

Welkom in de roerige jaren van 21tigste eeuw.
We leven in de tijd van het Groot Europese Reich.
Wat Hitler in de jaren 30/40 van de vorige eeuw niet lukte is de huidige Europese leiders wel gelukt.
In navolging van de de toenmalige leus Arbeit Macht Frei gaat de Nederlandse regering hard op weg naar een soortgelijke uitvoering.
Toendertijd ging het hardhandig,mensen werden tijdens razzia,s opgepakt en afgevoerd naar de werkkampen of op andere plekken te werk gesteld.
Onder onze huidige minister, Fraulein Klijnsma gaat het iets subtieler,sneaky-er.
Mensen in de bijstand worden verplicht in omringende landen te solliciteren.
Mensen in Emmen die in de bijstand zitten worden verplicht in de Duitse kassen te gaan werken ,weigeren zij dit dan loopt hun bijstands uitkering gevaar.
Waarom ziet niemand deze vergelijkingen?
Ander voorbeeld wat ik erg eng vind.
In het Duitsland van toen werd de Reiksdag in brand gestoken door een Nederlandse communist,ene Marinus van der Lubbe.
Dit had als gevolg dat de bruinhemden nog meer controle kreeg over de straten.
Een grote volkswoede maakte zich meester over de bevolking die zich daardoor aansloot bij de Nazi Partij.
Wat zien we nu gebeuren?
In Frankrijk is een verschrikkelijke aanslag gepleegd op de vrijheid van meningsuiting.
Charlie Hebdo was daarbij het slachtoffer,de verantwoordelijken zijn daarbij om het leven gekomen.
1 van de terreurnetwerken uit Jemen claimt deze aanslag.
Wat is het gevolg van deze aanslag?
Het leger in Frankrijk komt met duizenden tegelijk op straat voor beveiliging en het volk is woedend.
Logische reactie na deze actie zult u zeggen.
Deels wel maar kijk alsjeblieft eens verder.
Wat zagen we in de jaren 30/40 gebeuren na de zogenaamde aanslag van Marinus van der Lubbe?
De bevolking werd op steeds grotere schaal hun rechten afgenomen.
Geweld werd steeds meer verheerlijkt en ge-accepteerd.
Nu word de complete moslim gemeenschap aangekeken op de daden van een enkeling,waarvan niet bekend is voor wie ze werkten.
Volgens onze indoctrinerende media waren zij onderdeel van het terreur netwerk uit Jemen.
Deze mensen hebben in de media verteld dat zij deze terroristen hebben betaald.
Door middel van een video van een man met een baard en een islamitisch uiterlijk werd het bewijs geleverd aan de wereld.
Wie kent deze man?
Wie weet zeker dat hij lid is van deze terreur groep?
Wie kan zeggen dat deze hoge commandant van al qaida daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is?
Is het niet zo dat in het recente verleden ene Osama Bin Laden een agent was die opgeleid was door de Amerikaanse inlichtingendienst de CIA?
Ik krijg persoonlijk steeds meer twijfels over deze daad van terreur.
Net als Marinus van der Lubbe overleefden de terroristen van nu de aanslag niet.
Zij kunnen dus niet praten.
Zou dat niet heel goed uitkomen als je de verdeeldheid ,net als toen,en de volkswoede, net als toen wil stimuleren?
Onze rechten worden nu steeds verder beperkt, men laat het toe,want het gaat om onze veiligheid word er gezegd.
Toendertijd gebeurde hetzelfde.
Wat heeft ons dat opgeleverd?
Mensen die elkaar vuil aankijken,bang voor de ander omdat hij een baard heeft,of zij een hoofddoek om heeft.
Toen werd er angstig gekeken naar degenen die een baard hadden en lange pijpekrullen onder hun hoed vandaan lieten hangen.
Wat gebeurde er ook al weer, o ja miljoenen mensen kwamen om het leven voor een strijd die door een klein groepje idiologen was uitgedacht.
De overname van Europa door Duitsland ging op een zeer gewelddadige manier.
Daar is van geleerd,als je naar het nu kijkt ,is de overname van Europa op een politieke manier al een feit.
1 groot Europees rijk waar de verdeeldheid op alle mogelijke manieren word aangewakkerd en de politiestaat,[voor zover die er nog niet is]
verder word uitgewerkt.
Burgers zijn geen mensen meer maar nummers, nu digitaal ,toen getattoo-eerd.
BSN nummer,afgekeken van het joden nummer .
Nu gaat het om financien en macht.
Toen ging het om financien en macht.
Bij de aangifte van uw kind kan onze staat 650000 euro extra aan leningen generen omdat dat de toegekende waarde is van een mensenleven.
Dit is het bedrag wat u als mens gemiddeld opleverd aan belasting en andere inkomsten voor de staat.
Wie financieerde toendertijd het Duitse Rijk?
Wie financieert de huidige extremisten in verschillende terroristen groepen?
Ik kan het niet bewijzen maar heb daar wel zo m,n gedachten over.
Toendertijd een gruwelijke genocide.
In de huidige tijd een financiele genocide die mensen tot het uiterste drijft.
Toendertijd fysiek geweld.
In de huidige tijd vooral psycholigisch geweld.
Welke van de 2 is erger?
En nog veel belangijker, waarom word dit niet gezien door de massa?
Waarom accepteren we deze ellende en staan we niet op,op een wereldbevolking van 7 miljard zijn er enkele miljoenen misschien die deze ellende teweeg brengen.
De rest van ons houd zijn mond en accepteert dit alles, want wat kunnen wij hier nu tegen doen?
Is dit niet de gedachte die er toen ook was?
Wij accepteren de gruweldaden maar kunnen er in niets tegen in brengen.
Het overkomt een ander en niet mij,dat is de voorkomende gedachte,maar geloof me,als u niet opstaat overkomt het u op een gegeven moment ook.
Uitholling van de menselijkheid, verharding van de maatschappij, digitalisering,media indoctrinatie,geweld en ziektes.
Dit zijn dingen waarvan ik u vraag om daar nu eens realistisch over na te denken ,hoe dichtbij laten we het komen voor we daadwerkelijk opstaan.
Laten we het zover komen totdat het te laat is of grijpen we in?
Verenigen we onszelf en staan we op, en zeggen Nee tegen al deze shit?

Denk hier maar eens over na.

Tot zover jaren 30/40 versus heden deel 7