Hoofdstuk 1

27-03-2015 11:56

Maart  2115


De grote oorlog is afgelopen.

De mensheid is gereduceerd van 7 miljard in 2015 tot 500 miljoen in 2115.

Agendapunt 21 is uitgevoerd door de heersende elite.

Er was alleen 1 punt waar geen rekening mee gehouden was,het feit dat de toenmalige Russische leider Poetin een nuclear arsenaal tot zijn beschikking had en het ook durfde te gebruiken.

Grote delen van de wereld zijn vernietigd.

Het Europese Rijk ,bestuurd vanuit de toenmalige hoofdstad Brussel is het zwaarst getroffen.

De provincies Nederland ,Belgie Duitsland Frankrijk en Engeland zijn totaal van de kaart geveegd,verworden tot 1 onbewoonbare woestenij, grote delen van Engeland zijn verzwolgen door de oceaan,slechts enkele rotsen steken nog boven het water uit.

Nederland en Belgie hebben heden ten dage hun kustgebied tegen de Duitse grens liggen, steden als Rotterdam,Amsterdam en Antwerpen zijn door de tsunami,s ,veroorzaakt door de vele nucleare raketten onder de waterspiegel terechtgekomen.

Gevolg daarvan is dat er een enorme hoeveelheden chemische stoffen de oceaan hebben vervuild.

U moet weten dat er in die tijd een enorme chemische industrie in de Rotterdamse en Antwerpse haven gelegen waren.

Deze havens werden compleet weggevaagd door het water wat alles tot zich nam.

Slechts een enkeling uit de voorgenoemde landen overleefde de oorlog,door puur geluk en sommigen doordat ze de ellende aan zagen komen en wisten te vluchten voordat de aanvallen begonnen.

In het toenmalige Midden Oosten woedde al een hevige strijd,een strijd die gefinancierd werd door de bankiers uit westerse wereld,een strijdgroep genaamd ISIS startte vanuit de naam van een geloof een heilige oorlog,wat niet naar buiten kwam was dat een groot deel van deze strijders getraind en opgeleid werden door westerse mogendheden.

Zelfs de idealistische strijders zelf wisten dit niet, alleen de top van ISIS was opgeleid in de westerse landen en beinvloedde op die manier een legio aan gelovige avonturiers,fanatiekelingen en anderen die zich vanwege hun geloof niet geaccepteerd voelden in de westerse wereld waar zij zich veelal verketterd en gediscrimineerd zagen worden.

Europa zat dus tussen 2 vuren,aan de ene kant de Russische invasielegers, getriggerd door de uitdagingen van het westen, en aan de andere kant de ISIS strijdkrachten.

Griekenland, 1 van de bondgenoten van Rusland bedreigde het zuiden van Europa,landen als Tjechie ,Slowakije, en andere voormalige Oostbloklanden werden door de Russische horden onder de voet gelopen.

Chaos in de wereld.

Noord Amerika werd bestookt met duizenden kernraketten,afgevuurd vanuit Russische onderzee-ers, aanslagen door ISIS strijders waren aan de orde van de dag,het zelf gecre-eerde leger van zelfmoordstrijders maakte honderdduizenden slachtoffers door op strategische plekken als raffinaderijen en stroomvoorzieningen zich zelf op te blazen.


De westerse wereld heeft dit over zichzelf afgeroepen, de oorlogen die het zelf veroorzaakte keerden zich tegen degenen die ze gestart waren.

Waarom deze oorlogen?

Puur vanuit financieel oogpunt, u moet weten dat de toenmalige wereld draaide op geld.

Een ruilmiddel wat de macht over de mensheid had overgenomen.

In het jaar 2015 was de wereld in een grote financiele crisis gedompeld,de toenmalige wereldleiders dachten door de verkoop van wapens deze crisis tegen te kunnen gaan.

Net zoals ze in de voorgaande eeuw hadden gedaan door een Oostenrijkse korporaal genaamd Adolf Hitler aan de macht te helpen.

Deze Oostenrijkse korporaal groeide uit tot een machtig dictator die de tweede wereldoorlog startte waarin tientallen miljoenen mensen om het leven kwamen.

De wereldindustrie draaide weer op volle toeren ,geld begon weer te vloeien,net als het bloed van de miljoenen slachtoffers die deze oorlog had gemaakt.

Een oorlog gefinancieerd door Amerikaanse bankiers die hier maximaal van profiteerden ,en zo nog rijker en machtiger uit de oorlog kwamen dan toen deze begon.

Deze bankiers werden zo machtig dat ze op de achtergrond in het geniep de westerse wereld konden gaan besturen,voor zover ze dat al niet deden.

Ze bepaalden wie er tot president werd gekozen, wie er minister werd en op welke post,bepaalden welke wetgeving er opgesteld diende te worden,welke belastingen geheven moesten worden en zelfs welke landen bezet dienden te worden om de grondstoffen van het land over te kunnen dragen aan bedrijven die weer in bezit waren van de betreffende bankiers.

Waren er dan geen tegen geluiden in de betreffende periode,s?
Voor wat betreft de periode rond 2015 waren die er zeker wel.
Je had groepen als occupy,anonymous, zeitgeist, blockupy en nog vele andere groeperingen.
Besef wel dat deze mensen leefden in de tijd van het digitale tijdperk,waar ieder woord, iedere foto op een virtueel netwerk werden geplaatst en waar iedereen in de gaten werd gehouden door de overheden van die tijd.
Kinderen werden gechipt,volwassenen en kinderen hadden draagbare apparatuur zoals smartphone,s tablets en andere gadgets waar chips in zaten waardoor ieder mens gevolgd kon worden en tot op de meter nauwkeurig kon worden bepaald waar men zich bevond.
De bovengenoemde groepen kregen in de media ook allemaal een label opgeplakt, occupy stond voor bejaarde hippie,s en rare punkers, die kon je toch niet serieus nemen?
Blowende en drinkende ouderen en raar uitziende mensen die volgens de media alles deden om ervoor te zorgen dat ze niet hoefden te werken,constant onder invloed waren van bedwelmende middelen en totaal niet wisten hoe de wereld er in het echt uitzag.
Of misschien te goed wisten hoe de wereld er uitzag en daardoor een bedreiging vormde heersende macht.
Anonymous werd neergezet in diezelfde media als een stel internet criminelen,het internet was het virtuele netwerk waar alles en iedereen op aangesloten was.
Van staatsbedrijven, particulieren tot complete regeringen.
Alle informatie die je maar wou vinden was daar op opgeslagen,van boeken tot spelletjes tot bankgegevens.
Anonymous zou volgens de media niets anders doen dan die gegevens manipuleren en misbruiken,terwijl in het echt deze groep heel veel goede dingen deed,ja ze stalen soms ook info die niet naar buiten hoorde te komen,maar dit was dan wel info waar te zien was dat de bevolking in de maling werd genomen.
Dan de Zeitgeist groepering, deze groep werd grotendeels doodgezwegen, was in werkelijkheid een groep mensen die door technologie en rechtvaardigheid streefde naar een eerlijke samenleving waar iedereen SAMEN kon leven en elkaar kon helpen ,waar mensen weer voor elkaar klaar zouden staan.
U moet weten dat in dit tijdvak de mens was ge-evolueerd tot een egocentrisch wezen wat niets meer deed dan consumeren en elkaar de ogen uitsteken,figuurlijk dan ,om te laten zien dat ze beter waren dan de ander.
Dit is juist datgene wat al deze groepen probeerden te doorbreken.
Slaagden ze daarin?
U kent de geschiedenis van onze vernietigde wereld,dus nee,helaas niet.

Hoe zag de wereld er in de voorliggende jaren uit?

Hoe heeft het zover kunnen komen dat we in onze huidige tijd,we spreken maart 2115 zo weinig leven over hebben op aarde?


In het jaar 2008 ontstond er een financiele crisis, dat rare ruilmiddel geld zorgde ervoor dat veel mensen hun woningen kwijt raakten aan banken en andere financiele instellingen, waardoor er een zuigende werking naar beneden werd gecre-eerd waarin mensen steeds verder in de problemen kwamen.

Geld was niet alleen een ruilmiddel maar ook een machtsmiddel waarmee mensen onder druk gezet konden worden,kon je niet betalen dan bestond er in sommige gevallen zelfs de kans dat je in een gevangenis terecht kwam.

Waren deze mensen dan misdadigers vraagt u zich af,néé op zeker niet, het waren vaak burgers die het door omstandigheden niet meer op konden brengen om hun afdracht te doen aan schuldeisers.

Schuldeisers als banken, regeringen ,in de vorm van belasting bijvoorbeeld.

Belasting ,wat is dat zult u vragen, het komt in grote lijnen neer op gedwongen afdracht van geld omdat de burgers werd verplicht om dat te betalen.

Dat is toch gewoon diefstal dan?

Ja eigenlijk wel, je werd bestolen en als je niet genoeg had om van je te laten stelen kon je in de gevangenis belanden terwijl de echte criminelen er wel mee weg kwamen.

De echte criminelen waren vooral in regeringskringen te vinden waar corruptie ,afpersing en nog heel veel meer wat niet door de beugel kon getolereerd werd en soms zelfs gestimuleerd werd.

Een omgekeerde werkelijkheid kan je het ook wel noemen.

Kwam de bevolking hier dan niet tegen in opstand ?
Néé de elite was daar te machtig voor ,door constante verdeel en heers tactieken kwam de bevolking nooit op 1 lijn te zitten, hadden afgunst naar elkaar toe op elke mogelijke manier,zo erg zelfs dat er vanuit de westerse wereld veel geradicaliseerde moslims overstapten naar de ISIS strijdkrachten want ook in het geloof van deze mensen was verdeel en heers een toegepaste tactiek.
Een tactiek ingezet om angst te zaaien onder de wereldbevolking, creëer een gezamenlijke vijand en je beheerst het volk, en van daar uit konden de heersers hun plannen verder uitvoeren.
Het afpakken van rechten werd zo ongeveer een wedstrijd, welke regio kon de meeste rechten wegnemen bij de bevolking en deze vervangen voor plichten, ik denk dat de Nederlandse regio in de top thuis hoorde wat dat betreft,samen met de Noord Amerikaanse regio.
Deze 2 regio,s hingen heel erg aan elkaar.
Als in Noord Amerika een regeringsbeleid werd gemaakt werd dat vaak in no time in de Nederlandse regio ingevoerd en uitgevoerd.
Op een gegeven moment kreeg de Nederlandse regio ook in het Europese Rijk steeds meer macht,maar werd zij zelf bestuurd vanuit Noord Amerika ,waar dan ook weer de eerder genoemde bankiers het beleid bepaalden.
In grote lijnen kwam het er dus op neer dat de bankiers ook in de Europese regio de wetgeving bepaalden.September 2015De gecre-eerde oorlog in Syrie en Irak zorgt voor een constante stroom aan vluchtelingen die op alle manieren naar het westen trachten te vluchten.

Met gammele bootjes waarop honderden mensen worden gepropt proberen zij de oversteek naar Fort Europa te maken,honderden zoniet duizenden vluchtelingen verdrinken op de helse tocht vanuit Noord Afrika naar het ,in  hun ogen vrije westen.


Terwijl in Noord Afrika zelf de ene na de andere tempel uit de oudheid word vernietigd door de strijdkrachten van ISIS, deze door de Iluminati gecre-eerde moslim extremisten,zoals ze zich zelf zien hebben blijkbaar opdracht gekregen om deze tempels te vernietigen.

Welke publieke geheimen zijn hier vernietigd?

In iedere cultuur in de oudheid kom,of kwam men tekens tegen van buitenaardsen, tekeningen van vliegende schotels of vliegende voorwerpen zijn over heel de wereld terug gevonden.

De Egyptenaren , Azteken, Grieken, Chinezen en al die andere grote oudheidkundige culturen bouwden pyramides ,maar hadden niet veel meer dan mankracht om deze gigantische bouw werken te bouwen.

Zouden er soms bewijzen zijn gevonden van energiebronnen die de hele petrochemische of zelfs de hele tot nu toe bekende energiebronnen overbodig kunnen maken?


Of gaat het nog verder?

Zou de complete mensheid soms afstammen van buitenaardsen,en zijn daar soms bewijzen van gevonden, dit zijn voor nu slechts theorie-en maar wel theorie-en die op waarheid zouden kunnen berusten.

In Canada is een voormalig hooggeplaatste minister van defensie uit de school geklapt over Area 51 in Amerika , hij geeft daar ook aan dat er contact is met buitenaardsen.

De beste man zal 1 van deze dagen vermoedelijk uitgeschakeld worden, vermoord worden of naar een psychiatrische instelling afgevoerd worden.


Welke geheimen zijn zo belangrijk dat er een totale oorlog  voor nodig is om ze te beschermen?


De Russische president Poetin en zijn Iraanse bondgenoten zijn sinds kort ook actief met militairen in de strijd tegen ISIS ,en heel toevallig, juist op dit moment word er een hetze gevoerd tegen het huidige Rusland.

De Amerikaanse en Westerse mogendheden slaan steeds dreigender taal uit richting Rusland, Westerse militaire oefeningen worden in het grensgebied met Rusland gehouden, dit zal lijden tot de grote oorlog die eerder beschreven werd in het voorgaande stuk.