Geen Gevaar voor de Volksgezondheid

12-03-2014 23:37
Geen gevaar voor de volksgezondheid
Blauwzuurgas wat zich verspreid
Hooguit voor de brandweerman
Word verondersteld dattie daar tegen kan
Chemieopslag die ernaast staat
Niemand weet nog waar het omgaat
Krijgen we een explosie?
Gaat de boel dan knallen
Waardoor er weer tientallen doden vallen?
Verspreiden er dan gassen?
Komt het neer in grote plassen?
Voor de volksgezondheid geen gevaar
Staat denkt die burger is raar
Dattie zich nu zorgen maakt
En zijn werkzaamheden verzaakt
Omdattie denkt aan zijn gezin
Zij zitten er midden in
We moeten niet zo zeiken
Stap maar over de lijken
Verzekering dekt de schade wel
Gaat er weer zo,n ziekenhuisbel
Meneer ligt hier op sterven
Door een brand in de chemie
Dit jaar pas nummer drie
Deze paste niet in de doofpot
Terwijl meneer een stukje verder wegrot
Geen gevaar voor de volksgezondheid naar men weet
Is de ge-eikte overheidskreet!!!!!!!!!