Boedha of Opperwezen

08-10-2015 18:55

Wereldbeeld

Televisie

Indoctrinatie

Naderende frustratie

Over een verdeel en heers beleid

Moslim afgeschilderd

Als ultieme terrorist

Terwijl degene dieaan de touwtjes trekt

Van te voren wist

Dat het verdeel en heers beleid

Ten alle tijde werken zal

Joden waren het in de jaren hiervoor

Moslim vluchtelingen

En bijstandstrekkers

 Gaan nu voor Joden door

De tijd is moderner

En loopt steeds door

Maar geschiedenis blijft zich herhalen

Wat zullen degenen die inzicht hebben

Balen en balen

Omdat de elite indoctrinatie

Tot een kunst heeft verheven

Nog meer frustratie

De burger schopt en verbrand

Terwijl degenen die hulp nodig hebben

Alle beziitingen

Hebben verkocht en verpand

Om naar een betere wereld te gaan

Vluchtelngen als middel

Om verdeel en heers te verspreiden

Terwijl ieder levend wezen

Gelovige of heiden

In vrede kan samenleven

United we stand

Laten we de aarde beven

Samenwerking

Geestelijke versterking

Mens is een mens

Waar je ook vandaan komt

Welk geloof je ook aanhangt

Ieder mens die vrede lief heeft

En daarna verlangt

Zal op den duur opstaan

En met zijn medemens

Samenwerken

Omdat we zijn begaan

Met het lot van ieder levend wezen

Allah of God

Boedha of opperwezen

U zult liefhebben

U zeit geprezen